2006 hyrde FMJ (Föreningen för marknadsföring av Jönköping) prestigefyllda Nalen i Stockholm. Syftet var att väcka intresse för den utveckling som Jönköping genomgått och vår fortsatta resa in i framtiden. Målet – att göra alla till ambassadörer och stolta för sin tidigare hemstad så de kunde berätta detta vidare.

Inbjudna var människor som hade examen från gymnasiet mellan åren 1985-1993.

Detta var starten till Welcome2work. Ett av Sveriges mest lyckosamma platsmarknadsföringsprojekt där arbetsgivare, rekryterare och bemanningsföretag fanns med och gemensamt finansierade och marknadsförde vår region men de hjälptes också åt med alla möjliga frågor. Allt med målet – att locka kompetent arbetskraft till våra arbetsgivare i Jönköping.

Tillsammans med en ung Charlotta Mellander tittade vi på siffror från SCB när människor är som mest rörliga och flyttbara (bild nedan). SCB visade redan 2007 att mellan 30 – 35 är vi som mest benägna att flytta och för lång tid framöver sätta ned bopålarna. Det som permanentar familjerna på platsen är såklart barnen, tillgång till vänner och familj.

Det var därför vi la ned ett stort arbete i att identifiera alla avgångsklasser och namn som lämnat Jönköping till förmån för Stockholm.

welcome2work

I projektet deltog ett 30-tal arbetsgivare från både offentlig och privat verksamhet. Det som bar hela projektet var gemensamt beslutade aktiviteter (som FMJ hade i uppdrag att driva) och den samverkan som fanns mellan alla deltagande arbetsgivare.

Huvudtanken var ”tandemrekrytering” som Tandemgruppen i Jönköping utvecklat under många år. Det räcker inte med att en får jobb utan båda måste se en lösning för att lämna storstaden till förmån för Jönköping.

Det var plus för hela regionen. Om hon fick ett VD jobb i exempelvis Vaggeryd, kunde mannen hitta ett jobb i Jönköping. Boendeorten var underordnat målen. – Att rekrytera rätt kompetens till företagen.

Efter rekryteringsmässor i Stockholm genomfördes riktade aktiviteter till rätt kompetens i Göteborg och Malmö vid ett flertal tillfällen.

I dag finns inte Welcome2work längre – men nätverken består. Främst genom Tandemgruppen i Jönköping som består av de största arbetsgivarna i Jönköpings Kommun.