Vad Olle lärde mig om ledarskap

Att diska på restaurang är en konst. Att göra det snabbt och effektivt kräver både systematik och ett sinne för ordning och reda. Som 13-åring blev diskrummet på en lägergård mitt första riktiga avlönade jobb och den som lärde mig att diska hette Olle.

Läs krönikan i Jönköpingspostens bilaga Företagsam eller på webben.

Går det att tävla i företagande?

I slutet på februari hade jag förmånen att vara jurymedlem i den grupp som skulle utse årets monter på UF-mässan i Jönköping. På vår agenda stod 176 besök i företagsmontrar som skapats av 600 ungdomar som under sin gymnasieutbildning fått starta och lära sig hur ett företag fungerar.

Läs hela krönikan i Jönköpingspostens bilaga Företagsam eller på webben.

Du har plats nummer… nio i kön…

Vid årsskiftet skulle jag säga upp en enkel telefonitjänst hos min leverantör och efter en stunds kopplande hamnade jag hos kundservice hos det unga och moderna telefonbolaget. Jag förklarade mitt enkla ärende men fick som upplysning ”tyvärr är det tre månaders uppsägning på detta abonnemang – jag hoppas att du är medveten om det”?

Läs hela krönikan i Jönköpingspostens bilaga Företagsam eller på webben
.

Min skjorta är min matchdräkt

Det är den nionde augusti 2012 och Sofia Paldanius har precis missat pallen i de olympiska spelen i London. Journalisterna surrar runt henne och vill få en kommentar kring hennes missade bronsmedalj. I ett Olympiskt spel – det var ju så nära – besvikelsen måste vara stor?

Läs hela krönikan i Jönköpingspostens bilaga Företagsam eller på webben.

46,2 procent chans att bli ersatt av dator

digital

Vart annat jobb riskerar att försvinna och ersättas av digital eller automatiserad teknik inom 20 år. Det spår två forskare vid Oxford University i en rapport som har analyserat 700 olika yrken på den amerikanska arbetsmarknaden. De konstaterar att 46 procent av alla yrkesgrupper kan ersättas av digital teknik. Stiftelsen för strategisk forskning i Sverige konstaterar att riskerna för svensk arbetsmarknad är ännu större.

Jag själv löper exakt 46,2% risk att bli ersatt.

Och jag gillar tanken!

Läs hela krönikan i Jönköpingspostens bilaga Företagsam eller på webben.

 

En mystisk grön kraft imponerade.

shutterstock_71372641I seriens värld finns en figur som heter Gröna Lyktan. Det är en tecknad superhjälte som får sin kraft från en mystisk lykta och som med sin ring kan skapa fasta föremål. Det var dit vi nya studenter var på väg för ett studiebesök.

Läs hela krönikan i Jönköpingspostens bilaga eller på webben: Företagsam
.

Den tredje uppgiften – akademins uppdrag att vara relevant.

slider2

Tredje uppgiften är högskolornas och universitetens uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, forskning och utbildning. [Wikipedia]

Men hur delar då akademins värld med sig av redan existerande kunskap och inspirerar till samverkan för ny kunskap?

I september 2013 startade www.vertikals.se.

En av många bloggposter som publicerats sedan starten var ”de ungas flykt till staden” och handlar om urbaniseringens möjligheter och utmaningar. Konsekvensen för de 250 kommuner som tappar sina unga i åldern 18-25 år är lätt att räkna ut. Mindre skatteintäkter, svårare att rekrytera kompetens för arbetsgivare, lägre kunskaps- och erfarenhetsnivå, lägre födelsetal och mycket mer väntar de kommuner som inte agerar.

Bloggposten skriven av Charlotta Mellander tog skruv. Minst sagt. Diskussionerna var intensiva i sociala medier som Twitter och Facebook, bloggposten blev en nyhet över hela Sverige med olika regionala perspektiv som visade att relevansen var mycket stor.

250 kommuner förlorar sina unga – och det finns 250 möjligheter
Om vi kunnat konstatera nuläget genom Charlotta Mellanders analys – hur kan då akademin vara en del i lösningen? Internationella Handelshögskolan i Jönköping arrangerar nu tillsammans med Jordbruksverket, Sparbanksstiftelsen Alfa och LRF en heldag på temat. Syftet är att visa hur allvarligt läget är för många kommuner men också hitta nya arbetssätt och strategier. Det finns mycket inspiration att hämta utifrån den kunskap som redan existerar, men allt handlar om att människor boende i den enskilda kommunen vill, vågar och kan starta en utvecklingsprocess med samarbete över gränserna. Denna måste självklart också innefatta modiga folkvalda. Tanken är att både folkvalda, näringsliv, föreningsliv, kulturarbetare och många fler skall hitta olika lösningar och strategier för de kommuner som avfolkas.

Tredje uppgiften…
Vertikals.se är ett utmärkt exempel på tredje uppgiften när akademin interagerar med samhället. www.250mojligheter.se är ett ännu bättre exempel på när en vetenskaplig bloggpost också får fäste och innebär starten på en förändring och utveckling tillsammans med en rad aktörer som brinner för liknande frågor.

HV71 – den typiske beslutsfattaren?

HV71
HV71 – den typiske beslutsfattaren

Med lite bakgrundskunskap och insyn i HV71 som tidigare marknads- och försäljningschef är Custice rapport intressant läsning. De har deployat sin egen databas #fakta med 40 000 beslutsfattare – och vaskat fram statistik för att skapa den genomsnittlige beslutsfattarens vanor.

Roligast är det för Kinnarps: ”Den typiske HV71-supportern köper sin inredning från Kinnarps”. Det visar att det finns ett starkt samband mellan idrott och affärer och att företagen som rör sig i Kinnarps Arena identifierar sig med varumärket och produkterna. (Om det finns en skillnad mellan begreppen ”beslutsfattare” och ”supportern” framgår inte)

Känner du igen dig själv i rapporten?

För få mäter och följer upp. Vikten av projektverktyg

Screenshot 2014-01-17 15.46.27

 

För att hålla ordning på projekt jag arbetar med använder jag ett projektverktyg som heter Cube. Finns på Appstore för den som vill prova. Inte världens bästa verktyg men fyller de funktioner jag behöver för att följa upp både mina kunders olika projekt men också följa upp mitt eget arbete. Verktyget finns både för dator, mobil och platta vilket är bra då mitt kontor finns i väskan.

För varje projekt lägger jag självklart in tid, vilken uppgift jag genomfört och vilken kund, men också kostnader som uppkommer i samband med projektet. Så långt allt bra. Det är ett proffesionellt agerande gentemot sina kunder – och sig själv.

Utöver detta stämplar jag också in min interna arbetstid. Som litet företag (än så länge) sköter jag bokföringen själv, utvecklar affärsplaner, nätverkar och självklart träffar nya kunder. Alla har var sitt kontoområde.

Ett bra sätt att både hålla kontroll på sina kunder, projekt, fakturering och inte minst sig själv.

Jag är en obotlig tävlingsmänniska och varje söndag kör jag ut en rapport för hur veckan har varit. Jag älskar när jag slår föregående vecka och hatar när det blir tvärtom.

Mest intressant är det att se den interna tiden. Allt över 8 timmar per vecka är ett misslyckande och ett bevis på att mina egna försvarsmekanismer är starkare än viljan att prestera både för befintliga kunder och de jag ännu inte har.
Titta på bilden och fundera på om jag är glad eller lite missnöjd.

Fredagar är det nykunder som gäller. Övriga dagar befintliga kunder.

Men sedan finns det ju fler dagar i veckan. Lördag och söndag.

Är du redo?

earth_venusDet är snart fyra månader sedan jag lämnade Smålands hetaste marknadschefsjobb- att vara marknadschef för stadens hockeylag. En arbetsplats präglad av energi, resultat och med alla ögon på sig. Fyra år av balans mellan det marknaden förväntar sig (idrottsliga resultat såklart) och en relevant affärs- och produktutveckling för framtida intäkter.

Den 15 september lämnade jag en fantastisk grupp av människor som både vill, kan och utför sitt arbete varje dag. Inför att jag skulle sluta hade jag målat upp en rad mentala bilder och ledord. HV71s tidigare huvudtränare Ulf Dahlén pratade ofta kring en av mina numera viktigaste bilder: PRESTATION=RESULTAT.  I idrottens värld betyder det att prestationen kan vara bra – men trots det förlorar vi matchen, eller tvärtom. Därför var – och är – det viktigaste ordet första dagen på jobbet PRESTATION. Hur uppnår jag det? Vilka tillbehör krävs för att jag och andra skall uppnå en bra prestation?

Är du redo?
Den frågan är ditt viktigaste redskap. Ingen chef i världen kan uppmana dig att vara redo eller få dig att känna dig redo. Det är bara upp till dig.
I mitt fall lärde jag mig tidigt i min egen elitidrottskarriär att vara förberedd för olika situationer vilket för mig innebär några olika saker.

 1. Morgonrutiner
  Som konsult eller för den delen anställd är det lätt att första koppen kaffe på morgonen vid 8-tiden blir både en och två koppar tillsammans med kollegorna.
  Jag låter det vara osagt om det är bra för dig. För mig är det en dålig PRESTATION. En rutin är att tala om för kroppen att nu är det dags – nu är det dags att prestera – kom igen nu kroppen – nu övervinner vi världen.
  I mina morgonrutiner ingår att vara rätt klädd, oavsett vilka kundmöten som står på agendan – ”min matchdräkt”. Precis som inför träning eller ännu hellre match skapa fokus med hjälp av känslor – i mitt fall en spellista jag haft i över 15-år. (Den började i Winamp 1995 :-))  Samma öppningslåt – om än idag lite remixad.
  Planen för dagen är gjord kvällen innan. Tre enkla punkter i anteckningar på telefonen.
 2. Förbereda olika mentala rum
  Möblera de olika rum som jag kommer att befinna mig i. Trygga rum, nya rum, hotfulla rum, oväntade rum med nya idéer.
  Hur ser rummen ut? Hur är de möblerade? Vad är det för olika sinnesstämningar? Hur agerar jag?
 3. Sätta alla handlingar i system.
  Idag finns det en utmaning med vår ständiga uppkoppling. Framtidens säljare har en utmaning i att det inte bara är den klassiska två-kanalsförsäljningen som gäller. (Telefonen och kundmötet). Den framtida säljaren behöver kontinuerligt vara en del av sina kunders flöden då allt mindre tid ägnas åt att tala i telefon. Olika kunder har olika behov och var de vill bli nådda och i vilket tidsspann. Samtalen minskar och ersätts av SMS och DM:S via sociala medier (facebook, twitter och linkedin).
  Därför måste framtidens säljare sätta alla sina handlingar i system och skapa bra rutiner för att följa upp alla inkommande och utgående kontakter. De flesta CRM-systemen börjar nu stödja ett sådant autonomt beteende. Gott så. Men gör mjukvaran individens tolkning och analysarbete. Knappast.
 4. Förberedelse inför kundmötet?
  Trots min noggrannhet i egna rutiner finns det en del jag bryter emot. Förberedelse av kundmötet. Låter det konstigt? Ja – jag kan själv i bland känna mig lite osäker på strategin. Några hållpunkter finns såklart. Mitt eget mål med nykundsmötet samt vilka punkter som behöver återkopplas till.
  Varför är detta en bra strategi? Jo det tvingar oss säljare till att lyssna efter det vi är där för. Kundens behov och ingenting annat. En klassisk säljare skall sälja – medan framtidens affärsmän och kvinnor hjälper kunderna med sina behov. Och ja – det är en stor skillnad på att sälja till sina kunder i kontrast till att få kunderna att köpa…

Nästa bloggpost handlar om vilka krav som kommer att ställas på marknadsavdelningen framöver. Jag är helt övertygad om att många tappat greppet om vad marknadsföringsprocessens huvuduppgift är; att generera leads och ta bort säljhinder för försäljningsprocessen. Vilka krav kommer att ställas? Hur ser bemanning och kompetens ut? Vilka möjliga lösningar finns inom räckhåll – och var börjar ett företag eller en organisation en sådan resa?