En av alla bloggposter på Vertikals.se var unik. Den berörde människor från hela vårt land. På två dagar hade den lästs av över 18 000 personer och diskussionen hade bara börjat.

Charlotta Mellanders bloggpost innehöll egentligen ingenting nytt. Men kommunikationen med grafer, rubriksättningar och slutsatser var unik. Och fick Sverige på fötter.

De unga flyr till staden – visade att 250 av 290 kommuner förlorar sina ungdomar. Och de vänder inte tillbaka.

Det var starten på initiativet från Internationella Handelshögskolan till att starta en nationell konferens med namnet 250 möjligheter. En konferens som både skall belysa problemet från olika vinklar men också, det viktigaste, visa på alla möjligheter som finns.

Första året kom 240 personer. 2015 kom nästan 300. 7 – 8 september 2016 arrangeras 250 möjligheter för tredje gången i Jönköping.

250 Möjligheter. Foto Anna Hållams

Sparbanksstiftelsen Alfa, Jordbruksverket, LRF, Destination Jönköping och Vertikals startade tillsammans denna konferens som är den enda i sitt slag i Sverige.

2016 har Gotland startat 92 möjligheter fast kikaren riktar sig bara på regionen Gotland. I skrivande stund kommer fler regioner att ta frågan på allvar och starta sina egna utvecklingsforum för att ta tillvara på alla de möjligheter en plats innebär.

Marknadsföring är en sak. Produktens beskaffenhet och innehåll en annan.

Här hittar du mer information om 250 möjligheter. 

Fotocred. Anna Hållams.